هیچ‌کس پرچم اقتصاد مقاومتی در استان‌ را به دست نگرفته است