نهمین مراسم «یک مسجد ،یک فرمانده، یک خاطره» در اراک برگزار شد