تهدیدات نظامی آمریکا علیه برنامه هسته‎ای ایران اعتباری ندارد