حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تشریح کرد: آیا نائب در ...