عریقات: نتانیاهو به دنبال گسترش شهرک‌سازی‌ها است نه سازش