رگبار باران در شمال غرب و شمال شرق کشور/ آسمان تهران نیمه ابری است