سامانه اعتراض حذف یارانه راه‌اندازی شد/ یارانه‌ها ۵۰۰ هزار نفر را بیکار کرد