هیچ زمین لرزه ای قابل پیش بینی نیست/خراسان رضوی از مناطق زلزله خیز کشور است