رونمایی از مجموعه «تاریخ جامع ایران» در مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی