طرحهای فنی و عمرانی صدا و سیمای خراسان جنوبی به بهره برداری رسید