ماه پیش بدترین ماه اقتصادی در طول 6 سال گذشته برای اچ‌تی‌سی بود!