عکس/ سید حسن نصرالله وقتی که در ایران زندگی می کرد