اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری مقابله با بحران های جدی