اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری واکنش به بحران های جدی در دنیا