دستگیری دزد کهنه‌کار در جعبه تلویزیون/ مرد تبهکار مجهز به شاه کلید کامپیوتری بود