معامله‌های مرد شیاد با چک پولهای تقلبی/ متهم : اسکناس‌ها را در غرب کشور جعل و در کرج توزیع می‌کردم