طرح‌های کلان در انتظار بودجه/ در صورت دریافت بودجه 6 ماه دیگر طرح آماده است