پسوریازیس، علت افزایش سرعت ساخت سلول‌های روی پوست است