سفر دستیار کری به تل آویو با موضوع منطقه عاری از سلاح هسته ای