اوباما: عقب نشینی رمادی تاکتیکی بود / از گفت و گوی ...