بهره‌برداری از خط توليد ذغال حرارتی با استفاده از باطله‌های ذغال سنگ