جشن تولد هنگامه قاضیانی در مراسم رونمایی فیلم هاری