اقتدار و امنیت نظام اسلامی به همت بزرگ پاسداران و مردان انقلابی رقم می‌خورد