سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در کیش