مردم بازی شاکردوست و ترانه مازیار فلاحی را در «اسب سفید پادشاه» پسندیده اند