هولوکاست یهود در یمن را محکوم و آمادگی خود برای یاری برادران مان را اعلام می کنیم