چند خط برای رییس‌جمهور/ کاش سرخابی‌ها هم مال شهرستان بودند!