نوع فعالیت خانم‌ها، عامل بروز آرتروز اولیه زانو در آنان است.