بروجردی: ایران در مذاکرات در موضع قوت است/تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای تعهدات از سوی آمریکا