نوع فعالیت خانم‌ها، عامل بروز آرتروز اولیه زانو در این افراد است