آماده باش ۴۸ساعته دستگاههای امدادی لرستان/گزارش خسارات از ۵ روستا