اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در گلستان