سی ان ان : نیروی دریایی چین به هواپیمای شناسایی امریکا هشدار داد