غیبت ایران در نمایشگاه‌های کتاب نیویورک، سن‌پترزبورگ، ورشو و پراگ