پاشازاده با حضور در خبرگزاری فارس: می‌توانم آزادی را جهنم حریفان استقلال کنم/ فکر نمی‌کردم مجیدی هم