دوره­های آموزش مجازی جریان­شناسی تاریخ معاصر ایران برگزار می‌شود