تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست