عرضه اندروید 5 برای Zenfone ها و PadFone S به تعویق افتاد،Padfone Infinity منتفی شد