ترابیان: نمی‌پسندم به خاطر شرایط حال خود، اسطوره‌ها را خرج کنیم