یک تیر و 3 نشان: شکاری با احتمال یک در میلیون + عکس