مجتهد: فرزند پادشاه عربستان به زودی رئیس دیوان پادشاهی می‌شود