گزارش تمرین تیم ملی: انگیزه بالای تازه‌واردها/شیطنت بیگ‌زاده لو رفت