تولید سالانه بیش از ۴ هزار تريلر کشنده در آذربايجان غربی