کشته شدن ده ها نظامی سعودی/ ارتش یمن مرکز استان لحج را پاکسازی کرد