می‌خواهند الف افغانستان را بردارند/ سفیری که دنبال گلاب بود و هنرمندی که «هت تریک» کرد!