کاهش تلفات برق در شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی