بن لادن به دنبال تاسیس دفتر نمایندگی در ایران بود!