مراسم تجلیل از عوامل اجرایی طرح پاکداشت طبیعت برگزارشد