مراسم یادبود اولین سالگرد حاج حمید نمازی در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد