قانون مربوط به تخلفات انتظامی وکلا قدیمی است / تعداد 1730 وکیل فعال در استان البرز مشغول به کار هستند